Voorwaarden

Voorwaarden NdV Fotografie

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle foto’s, bestellingen en fotoshoots van NdV Fotografie.
2. Zodra er een afspraak is gemaakt en bij het afnemen van foto’s gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden, tenzij eerder schriftelijk bezwaar is gemaakt.

Fotoshoot
1. NdV Fotografie is vrij om haar creatieve kennis en inzicht toe te passen. Wensen mogelijk natuurlijk altijd kenbaar gemaakt worden.
2. NdV Fotografie zal naar eigen inzicht een selectie maken van de foto’s om te publiceren of over te dragen aan de klant.
3. Binnen 14 dagen na de fotoshoot zullen uw foto’s op een persoonlijke pagina geplaatst worden, waar u de foto’s kunt bekijken en bijbestellen.
4. Indien een shoot niet door kan gaan vanwege weersomstandigheden, dan wordt er in overleg een nieuwe datum afgesproken.

Evenementen
1. NdV Fotografie zal naar eigen inzicht een selectie maken van de foto’s om te publiceren.
2. Foto’s van evenementen komen binnen 7 dagen in een openbaar album te staan. Een link naar het album krijgt u desgevraagd toegestuurd voor publicatie op uw eigen website en/of facebookpagina.
3. Foto’s in een openbaar album zijn door iedereen te bestellen en daarmee dus niet exclusief voor deelnemers van uw evenement (tenzij anders overeengekomen).

Afspraken
1. Via het contactformulier kunt u een aanvraag indienen.
2. De prijs is altijd exclusief reiskosten. Reiskosten worden berekend via de ANWB-routeplanner.
3. Het verschuldigde bedrag dient vooraf betaald te worden (zie ook Tarieven).
4. Bij evenementen dient de klant zorg te dragen voor een droge werkplek of in elk geval NdV Fotografie daar zoveel mogelijk bij te helpen.
5. Afspraken worden altijd schriftelijk (per email) vastgelegd.

Annuleren:
1. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (via email).
2. Als een fotoshoot niet door kan gaan (wegens ziekte of onvoorziene omstandigheden) op de afgesproken datum, dan zijn daar geen extra kosten aan verbonden. Bij een tweede keer en evt opvolgende keer wordt € 15,- annuleringskosten in rekening gebracht (niet van toepassing bij annulering wegens slecht weer of gevaarlijke weersomstandigheden).

Betalingen
1. Zodra er een bestelling heeft plaatsgevonden wordt er akkoord gegaan met de betalingsvoorwaarden.
2. Deze geldt voor alle bestellingen, tenzij anders overeengekomen in overleg met beide partijen.
3. NdV Fotografie werkt alleen met vooruitbetaling.
4. Opdrachten (zoals fotoshoots en evenementen) dienen vooraf per bank betaald te worden of contant bij aanvang van de fotoshoot/evenement (gepast).
5. Bij niet-tijdige betaling komt de gemaakte afspraak te vervallen.

Foto’s & Nabestellingen
1. Nabestellingen gaan ten alle tijde via Oypo.
2. Bij commercieel gebruik, vooraf overleg met NdV Fotografie.
3. Foto’s op webformaat (met watermerk/logo) worden verstuurd via WeTransfer.

Auteursrechten & Publicaties
1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.
2. De opdrachtgever is niet gerechtigd de foto’s te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
3. De opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
4. NdV Fotografie houdt zich het recht voor de foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en demonstratie materiaal.
5. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

Aansprakelijkheid
1. NdV Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf.
2. NdV Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door NdV Fotografie geleverd zijn.
3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.